DynastyDynasty - Kokousasiathttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus 14.10.2019 / ILMOITUSASIATILMOITUSASIAThttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191670-18.HTMKunnanhallitus 14.10.2019 / VUODEN 2020 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2020-2022 TALOUSSUUNNITELMAVUODEN 2020 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2020-2022 TALOUSSUUNNITELMAhttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191670-3.HTMKunnanhallitus 14.10.2019 / TALOUSKATSAUS 1-8/2019TALOUSKATSAUS 1-8/2019http://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191670-2.HTMKunnanhallitus 14.10.2019 / TAKAUKSEN JATKAMINEN / KIINTEISTÖ OY SÄKYLÄN TALOTTAKAUKSEN JATKAMINEN / KIINTEISTÖ OY SÄKYLÄN TALOThttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191670-5.HTMKunnanhallitus 14.10.2019 / KUNTARAHOITUKSEN KANSSA SOLMITUN KUNTATODISTUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINENKUNTARAHOITUKSEN KANSSA SOLMITUN KUNTATODISTUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINENhttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191670-4.HTMKunnanhallitus 14.10.2019 / SÄKYLÄN KUNNAN HANKINTAOIKAISUTOIMIELIMEN NIMEÄMINENSÄKYLÄN KUNNAN HANKINTAOIKAISUTOIMIELIMEN NIMEÄMINENhttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191670-6.HTMKunnanhallitus 14.10.2019 / ASUKASMARKKINOINNIN TYÖRYHMÄN PERUSTAMINENASUKASMARKKINOINNIN TYÖRYHMÄN PERUSTAMINENhttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191670-7.HTMKunnanhallitus 14.10.2019 / YLILÄÄKÄRIN VIRANSIJAISUUSYLILÄÄKÄRIN VIRANSIJAISUUShttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191670-8.HTMKunnanhallitus 14.10.2019 / RAKENNUKSEN PAIKAN JA KORKEUDEN MERKINTÄÄ KOSKEVIA TEHTÄVIÄ KOSKEVAN SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINENRAKENNUKSEN PAIKAN JA KORKEUDEN MERKINTÄÄ KOSKEVIA TEHTÄVIÄ KOSKEVAN SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINENhttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191670-9.HTMKunnanhallitus 14.10.2019 / SOPIMUS HUITTISTEN MITTAUKSIA KOSKEVASTA LASKUTUKSESTA JA WEBGIS:N KÄYTÖSTÄSOPIMUS HUITTISTEN MITTAUKSIA KOSKEVASTA LASKUTUKSESTA JA WEBGIS:N KÄYTÖSTÄhttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191670-11.HTMKunnanhallitus 14.10.2019 / MITTAUSTA KOSKEVAN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINENMITTAUSTA KOSKEVAN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINENhttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191670-10.HTMKunnanhallitus 14.10.2019 / SUOSTUMUKSEN ANTAMINEN KIINTEISTÖN / TONTIN KAUPPAANSUOSTUMUKSEN ANTAMINEN KIINTEISTÖN / TONTIN KAUPPAANhttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191670-13.HTMKunnanhallitus 14.10.2019 / YMPÄRISTÖHALLINNON TAKSOJEN YHTENÄISTÄMINENYMPÄRISTÖHALLINNON TAKSOJEN YHTENÄISTÄMINENhttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191670-12.HTMKunnanhallitus 14.10.2019 / KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSI SAATTAMINENKUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSI SAATTAMINENhttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191670-17.HTMKunnanhallitus 14.10.2019 / LISÄMÄÄRÄRAHA TALOUSARVIOON VUODELLE 2019: PYHÄJOEN MUSEOMYLLYN KOSKEN KUNNOSTUS-HANKELISÄMÄÄRÄRAHA TALOUSARVIOON VUODELLE 2019: PYHÄJOEN MUSEOMYLLYN KOSKEN KUNNOSTUS-HANKEhttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191670-1.HTMKunnanhallitus 14.10.2019 / TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJATTOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAThttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191670-16.HTMKunnanhallitus 14.10.2019 / PALKANTARKISTUS / TEKNINEN TOIMIPALKANTARKISTUS / TEKNINEN TOIMIhttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191670-15.HTMKunnanhallitus 14.10.2019 / PIENTALOTONTTIEN MYYNTIKAMPANJAPIENTALOTONTTIEN MYYNTIKAMPANJAhttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191670-14.HTMSivistyslautakunta 01.10.2019 / LAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSI SAATTAMINENLAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSI SAATTAMINENhttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191667-8.HTMSivistyslautakunta 01.10.2019 / SÄKYLÄN SEUDUN LUKION VETOVOIMAISUUDEN KEHITTÄMINENSÄKYLÄN SEUDUN LUKION VETOVOIMAISUUDEN KEHITTÄMINENhttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191667-7.HTMSivistyslautakunta 01.10.2019 / SIVISTYSLAUTAKUNNAN INVESTOINTIESITYKSET VUODELLE 2020SIVISTYSLAUTAKUNNAN INVESTOINTIESITYKSET VUODELLE 2020http://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191667-6.HTMSivistyslautakunta 01.10.2019 / SIVISTYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2020 TALOUSARVIOSIVISTYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2020 TALOUSARVIOhttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191667-5.HTMSivistyslautakunta 01.10.2019 / OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVAN LUKUVUOSISUUNNITELMAN 2019-2020 HYVÄKSYMINEN / LUKIOKOULUTUSOPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVAN LUKUVUOSISUUNNITELMAN 2019-2020 HYVÄKSYMINEN / LUKIOKOULUTUShttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191667-4.HTMSivistyslautakunta 01.10.2019 / OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVAN LUKUVUOSISUUNNITELMAN 2019-2020 HYVÄKSYMINEN / PERUSOPETUSOPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVAN LUKUVUOSISUUNNITELMAN 2019-2020 HYVÄKSYMINEN / PERUSOPETUShttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191667-3.HTMSivistyslautakunta 01.10.2019 / SATAKIRJASTOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1.10.2019SATAKIRJASTOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1.10.2019http://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191667-2.HTMSivistyslautakunta 01.10.2019 / ILMOITUSASIATILMOITUSASIAThttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191667-9.HTMSivistyslautakunta 01.10.2019 / YHTEISKOULUN JA LUKION REHTORIN VIRAN TÄYTTÖ 1.1.2020 ALKAENYHTEISKOULUN JA LUKION REHTORIN VIRAN TÄYTTÖ 1.1.2020 ALKAENhttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191667-10.HTMSivistyslautakunta 01.10.2019 / SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.7.2019SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.7.2019http://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191667-1.HTMEtelä-Satakunnan ympäristölautakunta 01.10.2019 / ESAKON OY:N YMPÄRISTÖLUPAESAKON OY:N YMPÄRISTÖLUPAhttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191665-10.HTMEtelä-Satakunnan ympäristölautakunta 01.10.2019 / LAUSUNTO FINGRID OYJ:N HUITTINEN-FORSSA 400+110 KV:N VOIMAJOHTOHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTALAUSUNTO FINGRID OYJ:N HUITTINEN-FORSSA 400+110 KV:N VOIMAJOHTOHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTAhttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191665-9.HTM