DynastyDynasty - Kokousasiathttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/TELIMET.HTMEtelä-Satakunnan ympäristölautakunta 25.06.2019 / ... ROSKAAMAN KIINTEISTÖN SIIVOAMINEN... ROSKAAMAN KIINTEISTÖN SIIVOAMINENhttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191647-11.HTMEtelä-Satakunnan ympäristölautakunta 25.06.2019 / TARASKALLION TUULIVOIMAHANKKEEN YVA-MENETTELY TARVETARASKALLION TUULIVOIMAHANKKEEN YVA-MENETTELY TARVEhttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191647-10.HTMEtelä-Satakunnan ympäristölautakunta 25.06.2019 / VELJEKSET MÄKITALO OY:N MAA-AINESTEN OTTOLUVAN VAKUUDEN HYVÄKSYMINEN/NOTKOLA YM.VELJEKSET MÄKITALO OY:N MAA-AINESTEN OTTOLUVAN VAKUUDEN HYVÄKSYMINEN/NOTKOLA YM.http://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191647-9.HTMEtelä-Satakunnan ympäristölautakunta 25.06.2019 / TAPIO PERÄNIITYN MAA-AINESTEN OTTOLUVAN JA KALLIOAINEKSEN LOUHINTA JA MURSKAUSLUVAN MUKAISEN VAKUUDEN HYVÄKSYMINENTAPIO PERÄNIITYN MAA-AINESTEN OTTOLUVAN JA KALLIOAINEKSEN LOUHINTA JA MURSKAUSLUVAN MUKAISEN VAKUUDEN HYVÄKSYMINENhttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191647-8.HTMEtelä-Satakunnan ympäristölautakunta 25.06.2019 / NESTE MARKKINOINTI OY:N ILMOITUS NESTE TRUCK HUITTINEN KTK-JAKELUASEMAN REKISTERÖINNISTÄ YMPÄRISTÖNSUOJELUN TIETOJÄRJESTELMÄÄNNESTE MARKKINOINTI OY:N ILMOITUS NESTE TRUCK HUITTINEN KTK-JAKELUASEMAN REKISTERÖINNISTÄ YMPÄRISTÖNSUOJELUN TIETOJÄRJESTELMÄÄNhttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191647-7.HTMEtelä-Satakunnan ympäristölautakunta 25.06.2019 / LAUSUNTO HINNERJOEN VALUMA-ALUEEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KALATALOUDELLISESTA YHTEISTARKKAILUOHJELMASTALAUSUNTO HINNERJOEN VALUMA-ALUEEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KALATALOUDELLISESTA YHTEISTARKKAILUOHJELMASTAhttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191647-6.HTMEtelä-Satakunnan ympäristölautakunta 25.06.2019 / POIKKEAMISHAKEMUS RAKENTAMISEEN, EURAPOIKKEAMISHAKEMUS RAKENTAMISEEN, EURAhttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191647-5.HTMEtelä-Satakunnan ympäristölautakunta 25.06.2019 / II RAKENNUSTARKASTAJAN VALINTAII RAKENNUSTARKASTAJAN VALINTAhttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191647-4.HTMEtelä-Satakunnan ympäristölautakunta 25.06.2019 / ILMOITUSASIATILMOITUSASIAThttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191647-3.HTMEtelä-Satakunnan ympäristölautakunta 25.06.2019 / LAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSI SAATTAMINENLAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSI SAATTAMINENhttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191647-2.HTMEtelä-Satakunnan ympäristölautakunta 25.06.2019 / ETELÄ-SATAKUNNAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOUSAJAT ETELÄ-SATAKUNNAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOUSAJAT http://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191647-1.HTMPerusturvalautakunta 20.06.2019 / TERVEYSKESKUSHAMMASLÄÄKÄRIN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINENTERVEYSKESKUSHAMMASLÄÄKÄRIN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINENhttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191648-4.HTMPerusturvalautakunta 20.06.2019 / JOHTAVAN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINENJOHTAVAN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINENhttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191648-3.HTMPerusturvalautakunta 20.06.2019 / VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.7.2019 ALKAENVAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.7.2019 ALKAENhttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191648-2.HTMPerusturvalautakunta 20.06.2019 / SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.7.2019 ALKAENSOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.7.2019 ALKAENhttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191648-1.HTMPerusturvalautakunta 20.06.2019 / KULTTUURIRAADIN JULKILAUSUMAKULTTUURIRAADIN JULKILAUSUMAhttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191648-7.HTMPerusturvalautakunta 20.06.2019 / KOTIHOIDON KAUPPA-ASIOINTIPALVELUN PÄÄTTYMINENKOTIHOIDON KAUPPA-ASIOINTIPALVELUN PÄÄTTYMINENhttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191648-6.HTMPerusturvalautakunta 20.06.2019 / TERVEYSKESKUSHAMMASLÄÄKÄRIN VIRKANIMIKKEEN MUUTTAMINEN YLIHAMMASLÄÄKÄRIKSITERVEYSKESKUSHAMMASLÄÄKÄRIN VIRKANIMIKKEEN MUUTTAMINEN YLIHAMMASLÄÄKÄRIKSIhttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191648-5.HTMPerusturvalautakunta 20.06.2019 / ILMOITUSASIATILMOITUSASIAThttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191648-9.HTMPerusturvalautakunta 20.06.2019 / LAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSI SAATTAMINENLAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSI SAATTAMINENhttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191648-8.HTMKunnanhallitus 17.06.2019 / PALKKARATKAISU / TSPALKKARATKAISU / TShttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191645-11.HTMKunnanhallitus 17.06.2019 / TILANNEKATSAUS TYÖTERVEYSHUOLLON YHTIÖITTÄMISEN ETENEMISESTÄTILANNEKATSAUS TYÖTERVEYSHUOLLON YHTIÖITTÄMISEN ETENEMISESTÄhttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191645-12.HTMKunnanhallitus 17.06.2019 / TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJATTOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAThttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191645-14.HTMKunnanhallitus 17.06.2019 / VUOKRASOPIMUS / TOIMINTATERAPIA LUANAAMO JA TOIMINTATERAPIA JAANA SILLANPÄÄVUOKRASOPIMUS / TOIMINTATERAPIA LUANAAMO JA TOIMINTATERAPIA JAANA SILLANPÄÄhttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191645-13.HTMKunnanhallitus 17.06.2019 / MUUT ASIAT / KOKOUSPALKKIOTMUUT ASIAT / KOKOUSPALKKIOThttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191645-19.HTMKunnanhallitus 17.06.2019 / MUUT ASIAT / SAIRAUSLOMIEN SEURANTAMUUT ASIAT / SAIRAUSLOMIEN SEURANTAhttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191645-18.HTMKunnanhallitus 17.06.2019 / ILMOITUSASIATILMOITUSASIAThttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191645-17.HTMKunnanhallitus 17.06.2019 / PALKKARATKAISU / KVTES OVTES LSPALKKARATKAISU / KVTES OVTES LShttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191645-10.HTMKunnanhallitus 17.06.2019 / VALTUUSTON 10.6.2019 PITÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TARKASTAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANOVALTUUSTON 10.6.2019 PITÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TARKASTAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANOhttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191645-2.HTMKunnanhallitus 17.06.2019 / SELVITYKSEN ANTAMINEN LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TYÖSUOJELUN VASTUUALUEELLESELVITYKSEN ANTAMINEN LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TYÖSUOJELUN VASTUUALUEELLEhttp://sakyla01.oncloudos.com:80/kokous/20191645-1.HTM