Dynasty tietopalvelu Haku RSS Säkylän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sakyla01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sakyla01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 03.06.2019/Pykälä 21

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tarkastuslautakunta

§ 21

03.06.2019

 

KUNNAN TILINTARKASTAJAN VALINTA VUOSIKSI 2019-2020

 

227/04.045/2019

 

TARKLK 03.06.2019 § 21

 

 

 

Kuntalain 122 §:n mukaan:

 

"Valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastaja toimii tehtävässään virkavastuulla.

 

 

Kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä.

 

 

Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

 

 

Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset riippumattomaan tarkastukseen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä.

 

 

Tilintarkastajana ei saa toimia henkilö, joka 75 §:n mukaan ei ole vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan."

 

 

Kuntalain 121 §:ssä säädetään tarkastuslautakunnan tehtävistä. Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, tällainen tehtävä on mm. tilintarkastajien valinnan valmistelu.

 

 

Nyt käsiteltävä kahden vuoden tilintarkastuksen kokonaiskustannus on niin vähäinen, ettei se ylitä hankintalain kynnysarvoja. Laajempaa kilpailutusta ei muutoinkaan ole nähty asiaa valmisteltaessa tarpeelliseksi, koska nykyinen tilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisö tuntee jo valmiiksi Säkylän kunnan hallinnon ja talouden, ja koska yhteistyö on sujunut hyvin.

 

 

Saadun tarjouksen mukaan JHTT Hannu Laurila jatkaisi vastuunalaisena tilintarkastajana. Kuntalain mukaisen tilintarkastuksen laajuus tarjouksessa on 20 tarkastuspäivää vuodessa. Vastuunalaisen tilintarkastajan työn osuus on 10 päivää ja avustavan tarkastajan 10 päivää.

 

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Timo Puisto on valmistellut asian tarkastuslautakunnalle.

 

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta esittää, että kunnanvaltuusto valitsee vuosien 2019-2020 tilintarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy:n ja hyväksyy Audiatorin tarjouksen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista vuosille 2019-2020.

 

Päätös:

Tarkastuslautakunta hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen.

======


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa